Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę samochodów osobowych dla WFOŚiGW w Rzeszowie
Utworzył: Marcin Pasieka
2010-08-13 13:26:37

13.08.2010r.

Przetarg nieograniczony: Dostawa dwóch samochodów osobowych dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Do pobrania:

  1. treść ogłoszenia,
  2. SIWZ,
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ,
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ,
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ,
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ,
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ,
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Zmienił: Marcin Pasieka
2010-09-01 11:38:49