Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIi¦
Utworzył: Barbara Bednarz
2010-02-22 08:19:50

3 lutego 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko. Dokument wchodzi w życie w ci±gu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 10 lutego 2010 r.

Zaakceptowana tre¶ć Zaleceń wraz z zał±czonym do dokumentu taryfikatorem, jak również tabele uwag zgłoszonych do w/w dokumentów wraz ze stanowiskiem IZ PO Ii¦ zostały zamieszczone na stronie internetowej PO Ii¦: http://www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne >Wzory dokumentów>Dla instytucji realizuj±cych program. Pobierz

Zmienił: Marcin Pasieka
2010-03-19 12:03:20