Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ
Utworzył: Barbara Bednarz
2010-02-11 09:06:00

26 stycznia 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które obowiązują od 02 lutego 2010 r. Przedmiotowe Zalecenia są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.pois.gov.pl (zakładka dokumenty i wytyczne/wzory dokumentów/wnioski o płatność).

Pobierz dokument

Zmienił: Barbara Bednarz
2010-02-11 14:28:17