BIP WFOŚiGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Informacje ogólne PDF Drukuj Email
Utworzył: Marcin Pasieka
2007-05-16 12:10:40

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU

     Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

     Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust.1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art.3, pkt 20 ww. ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

     Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.

 

Zmienił: Ilona Tomczyk
2008-04-24 08:28:22
 
Realizacja Prolan sp. z.o.o