BIP WFOŚiGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Biblioteka PDF Drukuj Email
Utworzył: Marcin Pasieka
2008-02-20 00:00:00

Ogólne informacje o bibliotece

Szanowni Partnerzy, Uczestnicy programów ochrony środowiska realizowanych przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ślad za środkami finansującymi inwestycje w ochronie środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, corocznie przeznacza znaczne ilości środków finansowych na edukację ekologiczną.

Przy udziale tych środków wdrażane są różne projekty edukacyjne w Szkołach, Nadleśnictwach, Parkach Narodowych, Uniwersytetach, Gminach i Powiatach. Wzrasta znaczenie turystyki sobotnio – niedzielnej jako metody edukacyjnej, łączącej przyjemne podróżowanie po ścieżkach edukacyjnych ze zdobywaniem wiedzy na tematy przyrodnicze.

Działania te zaczynają przynosić wymierne efekty edukacyjne, wzrasta wrażliwość społeczna na piękno przyrody, a wśród decydentów upowszechnia się pogląd, że możliwy jest rozwój zrównoważony, łączący innowacyjność technologiczną z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Równocześnie wśród nauczycieli, liderów ruchów ekologicznych wzrasta zapotrzebowanie na aktualne materiały – pomoce do realizacji lekcji poświęconych wybranym zagadnieniom ochrony środowiska.

Pragnąc sprostać rosnącym potrzebom społecznym oraz zwiększyć efektywność oddziaływania w zakresie edukacji ekologicznej Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowił uruchomić specjalistyczną bibliotekę przyrodniczą, która powstaje jako zapis elektroniczny i jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Naszego Funduszu. Jej zawartość będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne zrealizowane programy edukacyjne.

Mamy nadzieję, że materiał zawarty w naszej biblioteczce stanie się dla Państwa inspiracją do dalszych poszukiwań przyrodniczych, ułatwi spędzenie wolnego czasu w bliskim kontakcie z przyrodą, uwrażliwi młodzież na piękno własnego kraju a nauczycielom ułatwi prowadzenie interesujących lekcji.

Tylko wspólne działanie wszystkich mieszkańców naszego województwa może zahamować negatywne procesy i uczynić Podkarpacką Ziemię jeszcze piękniejszą.

Zapraszamy do ciekawej lektury oraz interesujących spotkań na Podkarpackich Ścieżkach Przyrodniczych.

Zastepca Prezesa Zarządu

Józef Frączek 

Zmienił: Marcin Pasieka
2008-02-20 09:26:08
 
Realizacja Prolan sp. z.o.o