BIP WFOŚiGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Podstawa działalności PDF Drukuj Email
Utworzył: Marcin Pasieka
2007-07-11 11:30:03

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150).

    W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

     Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655).

     Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 230 poz. 1934).

     Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404)

 

Zmienił: Marcin Pasieka
2011-03-15 12:51:55
 
Realizacja Prolan sp. z.o.o