BIP WFOŚiGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
O Funduszu PDF Drukuj Email
Utworzył: Marcin Pasieka
2007-07-11 11:18:33

O FUNDUSZU

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź.zm.) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art.9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

     Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa statut nadany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

     Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655).

 

Zmienił: Marcin Pasieka
2011-03-15 12:51:31
 
Realizacja Prolan sp. z.o.o