BIP WFO¦iGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Aktualno¶ci Funduszy UE
Tytuł pozycji Autor Odsłony
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP Barbara Bednarz 1185
Stanowisko IZ odno¶nie naruszenia art. 41 pkt 7 ustawy Pzp Barbara Bednarz 1416
Ogłoszenie o konkursach dla działań 2.1 i 2.2 PO Ii¦ z dn. 10.12.2010 r. Marcin Pasieka 1686
Czwarta umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu POIi¦ podpisana Marcin Pasieka 2641
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1357
Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków-działanie 2.1 POIi¦ Barbara Bednarz 1474
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych Barbara Bednarz 1417
Poradnik dla beneficjentów POIi¦ dotycz±cy zagrożeń w procedurze udziel.zam. publicznych Barbara Bednarz 1894
Podręcznik zarz±dzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO Ii¦ Barbara Bednarz 1758
Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIi¦ Barbara Bednarz 1727
Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatno¶ć w ramach POIi¦ Barbara Bednarz 1817
Kolejna aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów POIi¦ Barbara Bednarz 1427
Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIi¦ - I i II priorytet Barbara Bednarz 1489
Aktualna interpretacja IZ POIi¦ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIi¦ Barbara Bednarz 1476
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 1463
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 1490
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIi¦ w WFO¦iGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 1531
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i ¦rodowisko Barbara Bednarz 1452
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 1609
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1445
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»
Pozycje : 1 - 20 z 61
Realizacja Prolan sp. z.o.o