BIP WFO¦iGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Aktualno¶ci Funduszy UE
Tytuł pozycji Autor Odsłony
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP Barbara Bednarz 1670
Stanowisko IZ odno¶nie naruszenia art. 41 pkt 7 ustawy Pzp Barbara Bednarz 1963
Ogłoszenie o konkursach dla działań 2.1 i 2.2 PO Ii¦ z dn. 10.12.2010 r. Marcin Pasieka 2232
Czwarta umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu POIi¦ podpisana Marcin Pasieka 3383
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1770
Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków-działanie 2.1 POIi¦ Barbara Bednarz 1958
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych Barbara Bednarz 1908
Poradnik dla beneficjentów POIi¦ dotycz±cy zagrożeń w procedurze udziel.zam. publicznych Barbara Bednarz 2446
Podręcznik zarz±dzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO Ii¦ Barbara Bednarz 2302
Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIi¦ Barbara Bednarz 2269
Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatno¶ć w ramach POIi¦ Barbara Bednarz 2379
Kolejna aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów POIi¦ Barbara Bednarz 1887
Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIi¦ - I i II priorytet Barbara Bednarz 1936
Aktualna interpretacja IZ POIi¦ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIi¦ Barbara Bednarz 1931
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 1902
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 1953
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIi¦ w WFO¦iGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 1975
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i ¦rodowisko Barbara Bednarz 1886
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 2069
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1895
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»
Pozycje : 1 - 20 z 61
Realizacja Prolan sp. z.o.o