BIP WFO¦iGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Aktualno¶ci Funduszy UE
Tytuł pozycji Odsłony
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP 1633
Stanowisko IZ odno¶nie naruszenia art. 41 pkt 7 ustawy Pzp 1921
Ogłoszenie o konkursach dla działań 2.1 i 2.2 PO Ii¦ z dn. 10.12.2010 r. 2187
Czwarta umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu POIi¦ podpisana 3350
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia 1736
Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków-działanie 2.1 POIi¦ 1924
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych 1865
Poradnik dla beneficjentów POIi¦ dotycz±cy zagrożeń w procedurze udziel.zam. publicznych 2404
Podręcznik zarz±dzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO Ii¦ 2257
Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIi¦ 2227
Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatno¶ć w ramach POIi¦ 2328
Kolejna aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów POIi¦ 1850
Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIi¦ - I i II priorytet 1898
Aktualna interpretacja IZ POIi¦ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIi¦ 1894
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie 1871
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów 1915
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIi¦ w WFO¦iGW w Rzeszowie 1937
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i ¦rodowisko 1852
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych 2032
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika 1860
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»
Pozycje : 1 - 20 z 61
Realizacja Prolan sp. z.o.o