BIP WFOŚiGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Aktualności
Informacja o przychodach gminnych i powiatowych fośigw PDF Drukuj Email
Utworzył: Marcin Pasieka
2011-07-19 07:35:41

Informacja o sposobie wypełniania Załącznika nr 1 do Sprawozdania Oś-4g i Oś-4p za 2010r. - wyliczenie nadwyżki dochodów Gmin i Powiatów (poprzednio nadwyżki przychodów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Z art. 18 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) wynika, że przy wyliczaniu nadwyżki dochodów gmin i powiatów z racji przekazanych im przychodów odpowiednio gminnych jak i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska z 2010r., w celu przekazania jej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy zastosować średnią krajową przychodów gminnych i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar za 2009r. przypadających na jednego mieszkańca odpowiednio:

  • - dla gminy - 21,43 zł
  • - dla powiatu - 4,96 zł

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych fośigw w 2009r. przypadających na jednego mieszkańca

Zmienił: Marcin Pasieka
2011-07-19 08:50:49
 
Informacja o pilotażowym "Programie w zakresie odnawialnych żródeł energii". PDF Drukuj Email
Utworzył: Ilona Tomczyk
2011-04-21 09:38:34

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wdrażany jest pilotażowy "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - część 2".

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW:
1. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 0,5 mln zł.
2. Maksymalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł /większe projekty finasnowane bezpośrednio przez NFOŚiGW/.
3. Stałe oprocentowanie w skali roku: 3%.
4. Okres finansowania: do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
5. Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od wypłaty pierwszej transzy pożyczki 18 miesięcy.
6. Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych.
7. Nabór wniosków: tryb konkursowy.

W przypadku zainteresowania się w/w programem prosimy o przesłanie informacji drogą e-mailową do dnia     16 maja 2011r. na adres : Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : www.nfosigw.gov.pl

Zmienił: Ilona Tomczyk
2011-04-21 09:44:59
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2012 rok PDF Drukuj Email
Utworzył: Ilona Tomczyk
2011-04-08 14:43:17

W związku z przystąpieniem do prac nad sporządzeniem projektu Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2012 rok, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu uprzejmie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji w 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego, które ze względu na swoje znaczenie winny znaleźć się na tej liście i w stosunku do których należy spodziewać się starań o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmienił: Ilona Tomczyk
2011-04-11 07:38:18
Czytaj całość…
 
Informacja o realizacji programu NFOŚiGW "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" PDF Drukuj Email
Utworzył: Ilona Tomczyk
2011-04-08 14:04:12

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przystąpił do realizacji priorytetowego programu NFOŚiGW pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Regulamin udzialania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Wzór wniosku o dotację (W-11)

Osoba do kontaktu - Ewa Weryh tel. 17 8522344 wew.129
                              e-mail : Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zmienił: Marcin Pasieka
2011-04-08 14:32:51
 
Informacja dla państwowych jednostek budżetowych w sprawie projektu planu na 2012 rok PDF Drukuj Email
Utworzył: Ilona Tomczyk
2011-03-30 13:15:02

Prosimy o podanie w/w informacji wg załączonego wzoru.

Pobierz wzór w formacie MS Word.

Zmienił: Marcin Pasieka
2011-04-01 08:15:01
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje : 1 - 9 z 38
Realizacja Prolan sp. z.o.o