BIP WFO¦iGW w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Aktualno¶ci Funduszy UE
Tytuł pozycji Odsłony
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP 1086
Stanowisko IZ odno¶nie naruszenia art. 41 pkt 7 ustawy Pzp 1301
Ogłoszenie o konkursach dla działań 2.1 i 2.2 PO Ii¦ z dn. 10.12.2010 r. 1567
Czwarta umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu POIi¦ podpisana 2506
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia 1283
Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków-działanie 2.1 POIi¦ 1400
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych 1334
Poradnik dla beneficjentów POIi¦ dotycz±cy zagrożeń w procedurze udziel.zam. publicznych 1790
Podręcznik zarz±dzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO Ii¦ 1676
Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIi¦ 1651
Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatno¶ć w ramach POIi¦ 1737
Kolejna aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów POIi¦ 1346
Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIi¦ - I i II priorytet 1414
Aktualna interpretacja IZ POIi¦ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIi¦ 1369
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie 1399
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów 1422
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIi¦ w WFO¦iGW w Rzeszowie 1468
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i ¦rodowisko 1381
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych 1525
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika 1378
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»
Pozycje : 1 - 20 z 61
Realizacja Prolan sp. z.o.o